Sådan optimerede Sealand Europe deres workflow​

Ved hjælp af en low-code applikation fra Transformio opnåede
containerrederiet Sealand Europe en tidsbesparelse på 2 min. pr. emailtransaktion.

Udfordringen

Uintegrerede systemer og individuelle processer

 

Da Sealand Europe blev etableret i Danmark, var det af praktiske årsager ikke muligt direkte at overføre eksisterende systemer og forretningsgange under Marine Execution-funktionen fra moderselskabet Maersk Line til Sealand Europe.

 

Dette medførte at vigtige informationer skulle hentes manuelt fra flere separate systemer, og at de 6 Marine-operatører der hver især sad med de daglige opgaver, udviklede variationer i deres processer.

 

Konsekvensen af dette var, at den daglige eksekvering blev udført ud fra den enkeltes præferencer fremfor en overordnet guideline. Og hver gang en sag skiftede hænder, f.eks. under sygdom eller andre akut opståede situationer, kostede det yderligere tid og ressourcer for alle involverede parter.​

”Transformio-applikationen samlede trådene for os, og jeg kan med 100% sikkerhed sige, at vores hverdag er blevet nemmere og mere effektiv takket være Transformios input og platform”

Lars Varming, String Manager, Sealand Europe​

Løsningen​

Procesoptimering, dataintegration og datamigrationsløsninger

For at løsne op for ovenstående udfordringer optimerede Sealand Europe i første omgang processen ved at udarbejde en intern aftale om standardkrav til information i e-maildistributionen.

I næste fase etablerede vi dataintegration fra eksisterende interne systemer over til Sealand Europes nye web-app baseret på Zoho Creator, og skabte derudover datamigrationsløsninger for de ikke-integrerbare systemer.

Og det skabte flere muligheder herunder:

Resultatet ​

Optimerede processer og nye muligheder

 

Applikationen bevirker en langt mere strømlinet kommunikation hos Sealand Mærsk, da al den relevante data nu er tilgængelig i ét samlet overblik, og den enkelte medarbejder nu blot med et enkelt klik kan videregive relevant information til de korrekte modtagere.

 

Kombineret med de nye systemintegrationer m.m. endte Marine Execution-teamet med at spare i omegnen af to minutter. for hver e-mailtransaktion relateret til et havneanløb. På årsbasis svarer det til over 500 sparede timer.

 

Derudover har den enkelte medarbejder nu altid den relevante information med i lommen, da løsningen baseret på Zoho Creator er født med mobilapps til både Android og iPhones.​

Velkommen hos Transformio – skal vi sammen trække i arbejdstøjet?​