Hvilke persondata indsamler I og hvad er formålet?

Vores virksomhed leverer it-løsninger og relateret rådgivning.


I dette afsnit kan du læse hvilke persondata, vi indsamler og hvorfor, vi gør det i forbindelse med vores levering af it-løsninger og rådgivning.


Det er blandt andet oplysninger om dig, hvis du køber rådgivning hos os, men også andre oplysninger, hvis du f.eks. downloader dokumenter.


Nedenfor kan du læse mere om vores brug af persondata. Vælg blot den kategori, der passer på dig og kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål. 

Hvis du læser på vores hjemmeside

Vi bruger tekniske cookies (trackers) for at hjemmesiden kan fungere. Hvis du giver samtykke til det, bruger vi også cookies til markedsføring, analyse og præferencer.

Du kan læse mere om cookies i vores separate cookiepolitik. Her kan du også kan se, hvor længe cookies gemmes på din computer og hvordan du kan tilbagekalde dit samtykke. 

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, giver du os dit navn og din emailadresse.

 

Det gør vi, for at servicen kan fungere, så vi ved hvem, vi skal sende nyhedsbrevene til.

 

DU KAN TIL ENHVER TID BEDE OS STOPPE MED AT SENDE OS NYHEDSBREVE OG BLIVE AFMELDT NYHEDSBREVSLISTEN!

 

Du kan enten anvende ”frameld” (”unsubscribe”) i bunden af nyhedsbrevet eller skrive til os direkte på hej@transformio.dk.

 

Så afmelder vi dig listen og sletter alle dine oplysninger.

 

Vi kan dog være nødsaget til alligevel at opbevare nogle af dine oplysninger i en periode. Vi er nemlig forpligtet til at kunne dokumentere, at vi har opfyldt slettepligten.

Indtil der foreligger klare retningslinjer fra Datatilsynet om denne problemstilling, forbeholder vi os at opbevare dit navn for at kunne dokumentere, at vi har opfyldt vores slettepligt og derved overholder reglerne. Det juridiske grundlag herfor er Databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 2 og 6, stk. 1 (litra c) samt Databeskyttelsesloven § 6.


Vi sletter som minimum din emailadresse, så vi videst mulige omfang efterkommer dit ønske om sletning.


Bortset fra teksten ovenfor har du også ret til at få at vide, hvad vores lovlige grundlag er for at modtage dit navn og din emailadresse til vores nyhedsbreve.


Vores lovlige grundlag for at indsamle og opbevare dit navn og din emailadresse er det samtykke, du har givet os, da du tilmeldte dig nyhedsbrevet. Det juridiske grundlag herfor er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 (litra a) samt Databeskyttelsesloven § 6.


Det er ikke et lovkrav, at du skal give os dine personoplysninger, og at vi må opbevare og bruge dem.


Hvis du ikke ønsker at lade os modtage og opbevare dit navn og din emailadresse, skal du blot undlade at tilmelde dig vores nyhedsbrev.


Den eneste konsekvens er, at du så ikke kan modtage nyhedsbrevet.

Hvis du er kunde hos os (eller potentiel kunde)

Hvis du retter henvendelse til os via mail, fysisk post eller på anden vis med henblik på eventuelt at blive kunde hos os, behandler vi din henvendelse og persondataene heri for at kunne besvare din henvendelse.

 

Tilsvarende gør vi, hvis anledningen i stedet er, at vi er blevet bedt om at rette henvendelse til dig med henblik på et kundeforhold hos os.

 

Typisk vil det betyde, at vi som led i vores mulige rådgivning til dig behandler disse oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse

 

Det er som udgangspunkt de samme oplysninger, vi behandler, hvis du ender med at blive kunde hos os.

 

Vores lovlige grundlag for at modtage oplysningerne er a) ”nødvendighed”, dvs. for at vi kan opfylde aftalen (kontrakten) med dig, om at yde rådgivning til dig, er vi nødt til at have de nævnte oplysninger. Det juridiske grundlag herfor er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 (litra b) samt Databeskyttelsesloven § 6.

Hvis du begærer indsigt (det har du ret til)

Hvis du begærer indsigt, foretager vi en fornøden identifikation af dig, før vi udleverer persondata til dig.

 

Det gør vi for at sikre, at vi ikke uberettiget udleverer persondata, som en falsk person har anmodet os om at udlevere.

 

Det vil i visse tilfælde indebære, at vi anmoder om kopi af dit sundhedskort og/eller billedlegitimation som f.eks. pas eller kørekort. Det kan være blandt de nødvendige midler til at sikre identiteten.

 

Det afhænger bl.a. af, hvor godt vores kendskab er til dig.

 

Vores lovlige grundlag for at modtage yderligere identitetsoplysninger på dig er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 (litra c), jf. art. 5, stk. 2 samt Databeskyttelsesloven § 6.

 

Konsekvensen ved, at du afviser at give os de identitetsoplysninger, vi eventuelt efterspørger, vil som udgangspunkt være, at vi afviser dit ønske om indsigt.

Hvis du er en del af vores netværk og/eller samarbejdspartner

Hvis du eller din virksomhed er en del af vores netværk og/eller samarbejdspartner, indsamler vi visitkortinformationer (dvs. personoplysninger i form af navn, e-mail, telefonnummer m.v.) for at kunne opbygge samarbejde og relationer mellem dig, vores virksomhed og andre relevante aktører i vores netværk.

 

Det gør vi, for at vi som led i vores relation til dig kan bringe værdi til dig og din virksomhed.

 

Vores lovlige grundlag for at anvende dine personoplysninger er ”legitime interesser”. Dvs. at vores interesse i at behandle oplysningerne overskygger dine grundlæggende rettigheder i forhold til, at vi ikke gør det. Det juridiske grundlag herfor er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 (litra f) samt Databeskyttelsesloven § 6.

 

Vi har vurderet, at dine grundlæggende rettigheder som person er tilstrækkeligt afvejet i forhold til din (og vores) interesse i, at du er en del af vores netværk og/eller samarbejdspartner og herved lader os indsamle og opbevare dine personoplysninger.

Hvis du ikke ønsker at lade os gøre det, skal du blot undlade at give os oplysningerne.

 

Konsekvensen er, at vi ikke har mulighed for at opbygge relationer til dig/din virksomhed og bringe værdi hertil via netværks- og samarbejdsrelationer.

 

På den vis mener vi ikke, at dine grundlæggende rettigheder som person overskygger vores interesse i at behandle dine persondata.

Hvis vi er kunde hos dig

Når vores virksomhed er kunde hos dig (eller din arbejdsplads), betyder det, at vi også behandler persondata om dig som person i den situation. Så giver du os typisk dit navn, telefonnummer og e-mailadresse, så vi ved, hvem vi handler med.

 

Oplysningerne er nødvendige for os, så vi opnår den ydelse, vi har aftalt med dig.

 

Afhængig af, hvordan situationen er, vil vores juridiske grundlag være dels a) ”nødvendighed”, dvs. for at vi kan handle hos dig, er vi nødt til at vide hvem, vi handler med. Det juridiske grundlag herfor er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 (litra c) samt Databeskyttelsesloven § 6.

 

Derudover kan det være b) ”legitime interesser”. Dvs. at vores interesse i at behandle oplysningerne overskygger dine grundlæggende rettigheder omkring, at vi ikke gør det. Det er f.eks., så vi kan gøre brug af reklamationsret eller andre krav, f.eks. på grund af produktansvar eller rådgiveransvar. Det juridiske grundlag herfor er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 (litra f) samt Databeskyttelsesloven § 6.

 

Vi har vurderet, at dine grundlæggende rettigheder som person er tilstrækkeligt afvejet i forhold til din (og vores) interesse i, at vi handler hos dig og derved behandler dine personoplysninger.

 

Hvis du ikke ønsker at lade os gøre det, skal du blot undlade at give os oplysningerne. Konsekvensen vil da som udgangspunkt være, at vi ikke ønsker at være kunde hos dig eller din virksomhed.

TRÆT AF AT SPILDE TID (OG PENGE)?

I vores nye guide, viser vi dig, hvordan “digitalisering” ser ud i virkeligheden, og hvordan simpelt skræddersyet software kan spare dig og din virksomhed for tid (og penge).


Få dit eksemplar nu og læs den over kaffen.
Ved at klikke ‘FÅ DIT EKSEMPLAR NU’ giver du samtidigt samtykke til, at Transformio må sende dig markedsføring via elektronisk post.